Giải Toán 9: Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1 | Myphamthucuc.vn

ÔN TẬP CHƯƠNG I

CÂU HỎI (trang 91-92)

Bài 37 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1)

Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác đó.

b) Hỏi rằng điểm M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào?

Lời giải:

a) Ta có: AB2+ AC2= 62 + 4,52 = 7,52 = BC2

nên tam giác ABC vuông tại A. (đpcm)

Giải Toán 9: Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1 | Giải bài tập Toán 9

=> ∠B = 37o

=> ∠C = 90o – ∠B = 90o – 37o = 53o

Mặt khác trong tam giác ABC vuông tại A, ta có:

Giải Toán 9: Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1 | Giải bài tập Toán 9

=> AH = 3,6 cm

b) Gọi khoảng cách từ M đến BC là MK. Ta có:

Giải Toán 9: Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 tập 1 | Giải bài tập Toán 9

Ta thấy SMBC = SABC khi MK = AH = 3,6 cm

Do đó để SMBC = SABC thì M phải nằm trên đường thẳng song song và cách BC một khoảng là 3,6 cm (có hai đường thẳng như trên hình).

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 9

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (siêu ngắn) | Myphamthucuc.vn