Soạn Anh 9: Unit 8. Listen | Myphamthucuc.vn

Unit 8. Celebrations – Lễ kỉ niệm

4. LISTEN (Trả lời câu hỏi trang 68 SGK Tiếng anh 9)

Click vào đây để nghe:

Listen to the song Auld Lang Syne and fill in the missing words.

(Nghe bài hát Auld Lang Syne và điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống.)

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

and (a) ______ of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,

for auld lang syne,

we’ll (b) ______ a cup of kindness yet,

for auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to (c) ______?

Should auld acquaintance be forgot

and days of auld lang syne?

And here’s a (d) ______, my trusty friend

And gie’s a hand o’ thine

We’ll tak’ a cup o’ (e) ______ yet

For auld lang syne.

Lời giải:          

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

and (a) days of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,

for auld lang syne,

we’ll (b) take a cup of kindness yet,

for auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to (c) mind?

Should auld acquaintance be forgot

and days of auld lang syne?

And here’s a (d) hand, my trusty friend

And gie’s a hand o’ thine

We’ll tak’ a cup o’ (e) kindness yet

Xem thêm:  [CHUẨN NHẤT] Khi nói về tia hồng ngoại phát biểu nào sau đây là sai | Myphamthucuc.vn

For auld lang syne.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 8. Celebrations – Lễ kỉ niệm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập