Soạn Anh 8: Unit 10. WRITE | Myphamthucuc.vn

Unit 10: Recycling – Tái chế

WRITE (Trả lời câu hỏi trang 93-94 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box. / (Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung)

soak             place            wrap                 dry

use               wait              mix                press

First, (0) soak some old newspapers in a bucket of water overnight. Then (1)_______ a wooden spoon to mash the paper. Next, (2)_____________ the mashed paper and the water together in another bucket. (3)__________ a wire mesh in the mixture then pull il out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) __________ it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) __________ some heavy books in a plastic bag and out them on the cloth. (6)_______ about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7)________ in the sunlight.

Lời giải:

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spoon to mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7) dry in the sunlight.

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 23 ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên, hãy ngâm một vài tờ báo cũ trong một xô nước rồi để qua đêm.  Sau đó sử dụng một thìa gỗ để nghiền giấy.  Tiếp theo, trộn giấy đã nghiền và nước với nhau trong một cái xô khác.  Đặt một lưới thép trong hỗn hợp sau đó kéo nó ra.  Sau đó đặt lưới với hỗn hợp lên tấm vải và ép nó xuống thật mạnh.  Lấy lưới ra khỏi tấm vải.  Gói một số cuốn sách nặng vào túi nhựa và đặt chúng lên tấm vải.  Đợi khoảng 5 phút.  Cuối cùng, đặt các cuốn sách xuống và lấy giấy ra khỏi vải phơi khô trong ánh sáng mặt trời.

2. In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away. Look at the pictures. Make the instructions on how to prepare the tea leaves, using the given words in the box. / (Em hãy xem tranh. Ở một vài vùng, người ta đốt lá trà khô để xua muỗi đi. Em hãy hoàn thành các câu để đưa ra các chỉ dẫn về cách chuẩn bị lá trà, sử dụng từ cho trong khung. )

Lời giải:

a. First, take the used tealeaves from the teapot.

b. Next, scatter the tealeaves on a tray.

c. Then, dry the leaves in the sun.

d. Finally, putthe dry leaves in a pot for future use.

Hướng dẫn dịch:

a. Đầu tiên, lấy lá trà đã qua sử dụng ra khỏi ấm trà.

b. Tiếp theo, tán đều lá trà lên khay.

Xem thêm:  [5P] Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6 có đáp án chi tiết | Myphamthucuc.vn

c. Sau đó, phơi khô lá dưới ánh mặt trời.

d. Cuối cùng, bỏ lá khô vào bình để sử dụng sau này.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 10. Recycling – Tái chế

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập