[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương | Myphamthucuc.vn

Điều kiện hàm số trùng phương có 3 cực trị, 1 cực trị

Các dạng toán tìm tham số (tìm m, tìm a, b, c) hay gặp: Tìm m để hàm số bậc 4 trùng phương có một cực trị; Tìm m để hàm số bậc 4 trùng phương có ba cực trị; có hai cực tiểu và một cực đại; có hai cực đại và một cực tiểu,…

Xét hàm số trùng phương y=ax4+bx2+c với hệ số a≠0.

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công thức giải nhanh cực trị hàm số trùng phương

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 3)
[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số tính chất quan trọng khác giải nhanh hàm trùng phương

Xét trường hợp hàm số có 3 cực trị. Khi đó tọa độ ba điểm cực trị A, B, C của đồ thị hàm số trùng phương được cho trong hình. Ta có các tính chất cơ bản sau:

Xem thêm:  [CHUẨN NHẤT] Tại sao nói công xã paris là nhà nước kiểu mới | Myphamthucuc.vn

– A luôn nằm trên trục tung (tức hoành độ của A luôn bằng 0)

– Tam giác ABC là tam giác cân tại A

– B và C đối xứng nhau qua trục tung (trục Oy)

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 5)

 

BÀI TOÁN HÀM TRÙNG PHƯƠNG CÓ BA CỰC TRỊ TẠO TAM GIÁC ABC (RẤT HAY GẶP)

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CÔNG TÍNH NHANH TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 9)
[CHUẨN NHẤT] Công thức giải nhanh cực trị hàm trùng phương (ảnh 10)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập