Những yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông | Myphamthucuc.vn

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Câu 3 trang 121 sgk Công nghệ 10

Những yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, thủy sản trong thời gian bảo quản? Theo em, muốn bảo quản tốt nông, lâm, thủy sản cần phải làm gì?

Lời giải:

– Những yếu tố của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, thủy sản trong thời gian bảo quản bao gồm:

    + Độ ẩm không khí.

    + Nhiệt độ môi trường.

    + Những loại sinh vật gây hại cho nông, lâm, thủy sản.

– Muốn bảo quản tốt nông, lâm, thủy sản cần phải làm:

    + Đảm bảo độ ẩm phù hợp với từng loại sản phẩm (lúa 70% – 80%, rau 85% – 90%).

    + Giữ nhiệt độ thấp để hạn chế sự hoạt động của các vi sinh vật, các phản ứng hóa sinh.

    + Bảo quản sản phẩm trong kho tránh sự phá hoại của các sinh vật gây hại như chuột, mọt,…

Xem toàn bộ Soạn Công nghệ 10: Bài 40. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 11 | Myphamthucuc.vn