Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Tóm tắt lý thuyết

I – KHÁI NIỆM

Nhật xét hình 1:

– Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại

– Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu lại có xu hướng gặp nhau tại 1 điểm. Điểm này người ta gọi là điểm tụ

1. Hình chiếu phối cảnh là gì?

a. Khái niệm

– Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

b. Cách xây dựng

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 2)

* Cách xây dựng hình chiếu phối cảnh của vật thể:

– Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt vật thể là mặt phẳng vật thể

– Tâm chiếu là mắt người quan sát

– Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt

– Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng được gọi là mặt phẳng hình chiếu hay mặt tranh

– Mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời

​* Thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 3)

Hình 3. Hệ thống thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh

– Từ tâm chiếu kẻ các đường nối với các điểm của vật thể

– Từ hình chiếu của tâm chiếu trên đường chân trời kẻ các đường tương ứng (thuộc mặt tranh)

– Các đường tương ứng cắt nhau tại các điểm. Nối các điểm được hình chiếu phối cảnh của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu

Xem thêm:  Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật Vũ Nương và Trương Sinh | Myphamthucuc.vn

* Đặc điểm của hình chiếu phối cảnh: Là tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể giống như khi quan sát thực tế.

2. Ứng dụng của hình chiếu phối cảnh

– Đặt cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng

– Biểu diễn các công trình có kích thước lớn: Nhà cửa, đê đập, cầu đường, . . .

3. Các loại hình chiếu phối cảnh

Có 2 loại hình chiếu phối cảnh: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

* Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ:

– Đặc điểm : Mặt tranh song song một mặt của vật thể

– Ứng dụng: Trong thiết kế nội thất

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 4)

* Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ:

– Đặc điểm : Mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

– Ứng dụng: Thiết kế phối cảnh công trình

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 5)

Hình 5. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

II – PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

Bài tập: Vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm của vật thể sau:

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 6)

Hình 6. Các hình chiếu của vật thể

Bước 1. Vẽ đường nằm ngang t – t làm đường chân trời

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 7)

Hình 7. Vẽ đường chân trời

Bước 2. Chọn F’ làm điểm tụ trên t – t

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 8)

Hình 8. Vẽ điểm tụ

Bước 3. Vẽ lại hình chiếu đứng của vật thể

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 9)

Hình 9. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

Bước 4. Nối các điểm trên hình chiếu đứng với điểm F’

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 10)

Hình 10. Xác định các điểm trên hình chiếu đứng

Bước 5. Trên đoạn nối từ hình chiếu đứng đến F’ lấy một điểm để xác định chiều rộng của vật thể. Từ điểm đó kẻ các đường song song với các cạnh của vật thể

Xem thêm:  Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là gì? | Myphamthucuc.vn

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 11)

Hình 11. Xác định chiều rộng của vật thể

Bước 6. Nối các điểm tìm được thì ta được hình chiếu phối cảnh của vật thể vẽ phác

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 12)

Hình 12. Vẽ hình chiếu phối cảnh của vật thể

Bước 7. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể và hoàn thiện hình chiếu phối cảnh đã xây dựng 

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 12)

Hình 13. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – TopLoigiai (ảnh 13)

Hình 14. Hình dạng của vật thể

Chú ý:

Muốn thể hiện mặt bên nào của vật thể thì chọn điểm tụ F’ về phía bên đó của hình chiếu đứng

Khi F’ ở vô cùng, các tia chiếu song song nhau, hình chiếu nhận được có dạng hình chiếu trục đo của vật thể

Tổng kết

Sau khi học xong Bài 7: Hình chiếu phối cảnh, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

– Khái niệm, ứng dụng và phân loại hình chiếu phối cảnh

– Phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập