Tóm tắt truyền thuyết Con rồng cháu tiên | Myphamthucuc.vn

Tóm tắt truyền thuyết Con rồng cháu tiên – Bài mẫu 1

Tương truyền, Lạc Long Quân dòng dõi thần biển đã cùng Âu Cơ thuộc dòng dõi tiên trên núi nên đôi vợ chồng. Hai người cùng nhau sinh ra cái bọc trăm trứng , sau thành 100 con người. Vì sự khác biệt giữa dòng dõi, 50 người con đã theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con đã theo mẹ Âu Cơ lên núi. Từ đó họ chung tay xây dựng đất nước và là nguồn gốc của người Việt ta.

Tóm tắt truyền thuyết Con rồng cháu tiên – Bài mẫu 2

Lạc Long Quân là thần nòi rồng đã gặp và kết duyên cùng Âu Cơ thuộc họ Thần Nông. Sau đó, Âu Cơ đẻ một bọc trăm trứng, bọc trứng lại nở ra trăm người con. Lạc Long Quân vốn quen dưới nước, sống trên cạn không quen, đành phải chia cách Âu Cơ. Các con chia đôi làm hai ngả., Năm mươi theo mẹ lên núi còn năm mươi theo cha xuống biển, hẹn nếu có khó khăn giúp đỡ. Người con trưởng được tôn lên làm vua, hiệu Hùng Vương, lập ra nước Văn Lang, là nguồn gốc của nước Việt bây giờ.

Tóm tắt truyền thuyết Con rồng cháu tiên – Bài mẫu 3

Xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân. Trong một lần lên cạn giúp dân diệt trừ yêu quái, Lạc Long Quân đã gặp và kết duyên cùng nàng Âu Cơ vốn thuộc dòng họ Thần Nông, sống ở vùng núi cao phương Bắc. Sau đó Âu Cơ có mang và đẻ ra cái bọc một trăm trứng. Sau đó, bọc trứng nở ra một trăm người con. Vì Lạc Long Quân không quen sống trên cạn nên hai người đã chia nhau người lên rừng, kẻ xuống biển, mỗi người mang năm mươi người con.

Xem thêm:  Phân tích khổ 5, 6, 7 trong bài thơ Sóng (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

Người con trưởng theo Âu Cơ, được lên lên làm vua, xưng là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Khi vua cha chết thì truyền ngôi cho con trưởng, từ đó về sau, cứ cha truyền con nối đến mười tám đời, đều lấy hiệu là Hùng Vương.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập