Soạn Anh 9: Unit 2. Write | Myphamthucuc.vn

Unit 2: Clothing

6. Write (Trả lời câu hỏi trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have/ (Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một khía cạnh của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục người đọc tin hoặc làm một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:)

Hướng dẫn dịch:

Tổ chức

Ngôn ngữ

Giới thiệu

cho người đọc biết quan điểm của người viết

Ý kiến của tôi là … Tôi nghĩ …

Chuỗi lý luận

trình bày lý lẽ một cách lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), đưa ra ví dụ nếu cần

Đầu tiên, … Thứ hai, … Cuối cùng, …

Kết luận

Tổng hợp lại các lý lẽ

Do đó, … Nói tóm lại, …

a. Read the topic and Outline A. Then read the passage/ (Đọc chủ đề và Dàn Bài A. Sau đó đọc đoạn văn.)

Hướng dẫn dịch:

Học sinh trung học nên mặc đồng phục

Dàn bài A

Mặc đồng phục:

   – khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường.

   – giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

   – là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

b, Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Học sinh trung học nên mặc thường phục

Dàn bài B

Mặc thường phục:

   – làm học sinh cảm thấy thoải mái

   – giúp học sinh tự do lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, và phong cách, …)

   – giúp học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc những bộ quần áo ưa thích tới trường.

   – làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn

Lời giải 1:

In my opinion, I think it is better for students to wear casual clothes when they go to school because of several reasons:

First of all, We should bring casual clothes to school because they are more comfortable and make us feel less uncomfortable that if we would wear a uniform. They can choose what they want to wear to school. They don’t feel constrained to wear uniform that they do not like.

Secondly, casual clothes represent the feeling of freedom that children like to feel when we are so much time in a place when, normally, we want to be in other places, like in our houses, in the cinema, or any other place we usually like to go. Students also can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. It can help students to choose the clothes to go to school easier.

Finally, when students can choose their own styles, it can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. In that way they could also express how they feel by the way they dress themselves. And what’s more it makes the school more colorful and lively. It represents this school is not too strict for students to school their fashion.

In conclusion, the advantages of wearing casual clothes outweigh the disadvantage, for all those reasons, all the secondary school students should wear casual clothes when they go to school.

Lời giải 2:

Nowadays, more and more student like wearing casual clothes at school because it brings them a lot of advantages:

Firstly, wearing casual clothes is very comfortable, so students can study, act, and play easier so that students can be happy all day without the fear of making the clothes dusty for tomorrow. It’s more suitable for students than wearing an uncomfortable school uniform.

Secondly, choosing clothes for school now is happier with casual clothes because they can easily choose their favorite sizes, colors and style so that they can express their feeling when they go to school. Moreover, when students can wear their own favorite style, it makes students feel more confident in all activities that they take part in at school.

Finally, kids should be able to wear casual clothes because it makes the school look so appealing to others who don’t go to this school. It also makes everyone feel so much happier, and excited. Parents look for the best school for their children to send their kids.

To sum up, students should not wear school uniform every day at school because casual clothes are more comfortable, colorful and it also makes children feel more confident.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 2. Clothing

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Giải Toán 11: Bài 4 trang 53 SGK Hình học 11 | Myphamthucuc.vn