Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3 | Myphamthucuc.vn

Để học tốt GDCD 12, Top lời giải biên soạn bộ tài loại sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3 với mong muốn giúp các bạn hệ thống toàn bộ lý thuyết, vận dụng giải các câu hỏi trắc nghiệm tình huống GDCD 12 bài 3.

A. Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

1. Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3 ngắn gọn

 

2. Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3 chi tiết

 Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3 (ảnh 2)

B. Kiến thức trọng tâm GDCD 12 bài 3

I. Mở đầu bài học

II. Nội dung bài học

– Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dan, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật.

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước NN và XH theo quy định của PL. Quyền của CD không tách rời nghĩa vụ của CD.

– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu như sau:

+ Một là: Mọi CD đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Các quyền được hưởng như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bảnvà các quyền dân sự, chính trị khác…Các nghĩa vụ phải thực hiện như nghĩa vụ bảo vệ TQ, nghĩa vụ đóng thuế…

Xem thêm:  We are all slowly destroying the earth. The seas and rivers are | Myphamthucuc.vn

+ Hai là: Quyền và nghĩa vụ của CD không bị phân biệt bởi DT, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và địa vị XH.

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

– Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.

– CD dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của PL (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật) – Khi CD vi phạm PL với t/chấtvà mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử

3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật .

– Quyền và nghĩa vụ của công dân được NN quy định trong Hiến pháp và luật.

– Nhà nước và XH có trách nhiệm tạo ra các điều kiện cần thiết bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

– NN có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống PL, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm PL và đảm bảo công bằng, hợp lý trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý.

 

Top lời giải vừa giới thiệu tới các bạn Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Giáo dục công dân lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12…có trên web nhé.

Xem thêm:  Lý thuyết Vật lý 11: Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập