Lý thuyết Vật lý 12: Bài 22. Sóng điện từ | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 22. Sóng điện từ

I. Sóng điện từ

1. Sóng điện từ là gì?

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

2. Những đặc điểm của sóng điện từ

– Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

– Sóng điện từ là sóng ngang.

– Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

– Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.

– Sóng điện từ mang năng lượng.

– Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến nên gọi là các sóng vô tuyến (được chia ra thành: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài).

II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển

1. Các vùng sóng ngắn ít bị hấp thụ

Trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị không khí hấp thụ.

2. Sự phản xạ của các sóng ngắn trên tầng điện li

Tầng điện li là một lớp khí quyển, trong đó các phân tử khí đã bị ion hóa rất mạnh dưới tác dụng của các tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

Xem thêm:  Lý thuyết GDCD 11: Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa | Myphamthucuc.vn

Các sóng ngắn vô tuyến phản xạ rất tốt trên tầng điện li cũng như trên mặt đất và mặt nước biển.

Nhờ có sự phản xạ liên tiếp trên tầng điện li và trên mặt đất mà các sóng ngắn có thể truyền đi rất xa trên mặt đất.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 12: Bài 22. Sóng điện từ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập