Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào? | Myphamthucuc.vn

Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Bài 2 (trang 25 SGK Hóa học 8)

a) Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong một mẫu đơn chất kim loại.

b) Khí nitơ, khí clo tạo nên từ nguyên tố nào?

Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như hidro, khí oxi. Hãy cho biết các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?

Lời giải:

a) Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng (Cu) và kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt (Fe).

Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử được sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

b) Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ (N), khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo (Cl). Trong đơn chất phi kim các nguyên tử liên kết với nhau theo số nguyên tử nhất định,

Ví dụ: (N2 và Cl2)

Xem toàn bộ: Giải Hóa 8: Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị