Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M. | Myphamthucuc.vn

Bài 4: Một số axit quan trọng

Bài 7 (trang 19 SGK Hóa 9)

Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

Lời giải:

Số mol HCl = 3 . 100/1000 = 0,3 mol

a) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

     x →  2x     x        (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

    y  → 2y    y          (mol)

b) nHCl (1) = 2. nCuO = 2.x mol; nHCl (2) = 2. nZnO = 2y mol

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

⇒mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) và (∗∗) ta có hệ phương trình:

2x + 2y = 0,3

80x + 81y = 12,1

Giải hệ ta có: x = 0,05; y= 0,1.

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = 4. 100% / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Vì CuO và ZnO phản ứng với H2SO4 theo cùng tỉ lệ mol, có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

0,15  → 0,15     0,15   (mol)

mH2SO4 = 0,15 . 98 = 14,7 g

mdd H2SO4 20% = 14,7.100/ 20 = 73,5 g

Xem thêm:  Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

Xem toàn bộ Giải Hóa 9: Bài 4. Một số axit quan trọng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập