So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau | Myphamthucuc.vn

Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

Câu 5 trang 17 sgk Công nghệ 10

So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

Lời giải:

– Giống nhau: Đều có những giai đoạn sản xuất hạt siêu nguyên chủng, hạt nguyên chủng và hạt xác nhận.

– Khác nhau:

Cây tự thụ phấn

Cây thụ phấn chéo

Cây nhân giống vô tính

Vật liệu khởi đầu

Hạt siêu nguyên chủng (đối với sơ đồ duy trì), hạt cần phục tránh (đối với sơ đồ phục tráng)

Hạt siêu nguyên chủng

Thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn siêu nguyên chủng

Cách li

Không yêu cầu cách li cao

Phải cách li nghiêm ngặt

Không cần cách li

Thời gian

4 hoặc 5 năm tùy theo phương pháp

Khoảng 4 vụ

Xem toàn bộ Soạn Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học | Myphamthucuc.vn