Giải Toán 9: Bài 26 trang 19 SGK Toán 9 tập 2 | Myphamthucuc.vn

Luyện tập (trang 19-20)

Bài 26 (trang 19 SGK Toán 9 tập 2)

Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau: a) A(2; -2) và B(-1; 3) ;     b) A(-4; -2) và B(2; 1)

c) A(3; -1) và B(-3; 2) ;     d) A(√3; 2) và B(0; 2)

Lời giải

a) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(2; -2) ⇔a + b = -2 (1)

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(-1 ; 3) ⇔ a.(-1) + b = 3 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

b) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(-4; -2) ⇔(-4) + b = -2

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(2 ; 1) ⇔ a.2 + b = 1

Ta có hệ phương trình :

Giải Toán 9: Bài 26 trang 19 SGK Toán 9 tập 2 | Giải bài tập Toán 9

c) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(3 ; -1) ⇔3 + b = -1

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(-3 ; 2) ⇔ a.(-3) + b = 2.

Ta có hệ phương trình :

Giải Toán 9: Bài 26 trang 19 SGK Toán 9 tập 2 | Giải bài tập Toán 9

d) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(√3 ; 2) ⇔√3 + b = 2 (*)

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(0; 2) ⇔ a.0 + b = 2 ⇔ b = 2.

Thay b = 2 vào (*) ta được a.√3 + 2 = 2 ⇔ a.√3 = 0 ⇔ a = 0.

Vậy a = 0 và b = 2.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 9

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Lý thuyết GDCD 10: Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại | Myphamthucuc.vn