Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Myphamthucuc.vn

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11

Giải các phương trình sau:

Lời giải

Hướng dẫn

a) Sử dụng công thức Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

+) Đặt ẩn phụ Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11  (t ∈ [−1;1]), đưa về phương trình bậc hai ẩn t, giải phương trình suy ra các nghiệm t.

+) Giải các phương trình lượng giác cơ bản của cos: cosx = cosα ⇔ x = ±α + k2π (k∈Z)

b) Sử dụng công thức cos2x = 1 − sin2x

+) Đặt ẩn phụ t = sinx (t∈[−1;1]), đưa về phương trình bậc hai ẩn t, giải phương trình suy ra các nghiệm t.

+) Giải các phương trình lượng giác cơ bản của sin: Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

c) Tìm ĐKXĐ

+) Đặt ẩn phụ t = tanx, đưa về phương trình bậc hai ẩn t, giải phương trình suy ra các nghiệm t.

+) Giải phương trình lượng giác cơ bản của tan: tanx = tanα ⇔ x = α + kπ (k∈Z)

d) Tìm ĐKXĐ

+) Sử dụng công thức Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

+) Đặt ẩn phụ t = tanx, quy đồng, đưa về phương trình bậc hai ẩn t, giải phương trình suy ra các nghiệm t.

+) Giải phương trình lượng giác cơ bản của tan: tanx = tanα ⇔ x = α+kπ (k∈Z)

Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 37 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Dàn ý Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn