Tóm tắt: Thạch Sanh ngắn nhất


Tóm tắt: Thạch Sanh

Xem thêm Soạn bài Thạch Sanh

      Thạch Sanh vốn là thái tử tức là con của Ngọc Hoàng, được phái xuống làm con vợ chồng người nông dân nghèo khổ nhưng sống rất tốt bụng, tình cảm. Chàng sớm mồ côi cha mẹ, sống lủi thủi một mình dưới gốc đa. Hàng ngày, chàng tự kiếm củi để sống qua ngày. Lí Thông là một người hàng rượu, thấy Thạch Sanh khỏe mạnh, hắn liền giả vờ kết nghĩa anh em để lợi dụng chàng. Đúng dịp Lí Thông phải vào đền cho chằn tinh hung dữ ăn thịt, hắn nhanh chóng lừa Thạch Sanh đi thay cho mình. Cuối cùng, Thạch Sanh đã giết được chằn tinh. Lí Thông tiếp tục lừa chàng bỏ trốn rồi đem đầu chằn tinh vào nộp cho vua để lĩnh thưởng và được nhà vua phong cho làm quận công. Lúc đó, nhà vua có con gái đến tuổi lấy chồng. Trong ngày hội lớn, công chúa bị đại bàng hung dữ quắp đi. Qua chỗ Thạch Sanh đang ở, nó bị chàng bắn dùng cung tên bắn thương. Thạch Sanh bèn lần theo vết máu, biết được chỗ đại bàng ở. Vua mất công chúa, đau khổ và lo lắng vô cùng bèn sai Lí Thông đi tìm, hứa rằng sẽ gả con và truyền ngôi cho. Lần này, hắn lại nhờ Thạch Sanh cứu công chúa rồi lừa nhốt chàng dưới hang sâu. Thạch Sanh giết đại bàng và cứu được công chúa đồng thời cứu luôn được thái tử con vua Thủy Tề bị đại bàng bắt giam trong cũi ở cuối hang. Theo chân thái tử, chàng xuống thăm thủy cung và được vua Thủy Tề tiếp đãi rất hậu. Chàng chỉ xin cây đàn thần rồi về sống dưới gốc đa như xưa. Từ khi được cứu về, công chúa trở nên câm lặng. Hồn chằn tinh và đại bàng trả thù, vu oan cho Thạch Sanh khiến chàng bị nhốt vào ngục. Chàng đánh đàn, công chúa nghe thấy liền khỏi câm. Thạch Sanh được nhà vua gọi lên. Chàng kể rõ mọi việc. Vua giao cho chàng xử lí hai mẹ con nhà Lí Thông. Được chàng tha tội nhưng hai mẹ con trên đường về đã bị sét đánh chết, hóa thành kiếp con bọ hung. Thạch Sanh được nhà vua gả công chúa cho. Các nước chư hầu đem quân sang đánh. Chàng lại lấy đàn ra gẩy khiến quân địch phải quy hàng. Ăn không hết niêu cơm nhỏ của Thạch Sanh, quan sĩ mười lăm nước nể phục nên rút hết. Vì thế, nhà vua đã truyền lại ngôi cho chàng.

Xem thêm:  Soạn bài Tự đánh giá - Nắng trưa bồi hồi Ngữ văn lớp 6

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu