Soạn bài Liên kết trong văn bản ngắn nhất


Soạn bài Liên kết trong văn bản

I. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản:

1. Tính liên kết của văn bản:

a. Bố En – ri – cô chỉ viết mấy câu đó thì cậu bé chưa thể hiểu được những điều bố muốn nói.

b. Lí do khiến cách viết của bố mà cậu bé chưa hiểu vì : Giữa các câu chưa có sự liên kết

c. Muốn cho đoạn văn có thể hiểu thì nó phải có tính chất liên kết hợp lí.

* Ghi nhớ mục 1 :

– Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.

2. Phương tiện liên kết trong văn bản

a. Đoạn văn a thiếu liên kết về hình thức:

– Một ngày kia……còn bây giờ

– Phép nghịch đối

– Giấc ngủ đến với con, gương mặt thanh thoát của con

– Phép lặp

– Cần có sự liên kết về mặt hình thức (sử dụng những phương tiện liên kết)

b. Đoạn văn b thiếu liên kết về nội dung:

Chữa lại

– Tôi nhớ đến mẹ tôi…tôi … sáng nay…chiều nay…

– Có sự liên kết về mặt hình thức nhưng chưa có sự liên kết về mặt nội dung.

– Cần có sự liên kết về mặt nội dung để các câu văn thống nhất về chủ đề.

Xem thêm:  Trình bày đường cách mạng của Tố Hữu

c. Điều kiện để văn bản có tính liên kết: làm cho nội dung các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau.

– Liên kết trong văn bản được thể hiện ở hai phương diện nội dung và hình thức.

– Phương tiện liên kết các từ ngữ, câu văn thích hợp.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 18 sgk Văn 7 Tập 1):

Trình tự các câu trong đoạn văn cũng thể hiện diễn biến của sự việc, đảo lộn trật tự này sẽ dẫn đến phá vỡ liên kết. Trật tự hợp lí của các câu phải là:

(1) – (4) – (2) – (5) – (3)

Câu 2 (trang 19 sgk Văn 7 Tập 1):

Một đoạn văn được xem là có tính liên kết tức là phải đảm bảo sự nối kết chặt chẽ giữa các câu trên cả hai phương diện nội dung ý nghĩa và hình thức ngôn ngữ. Hai phương diện liên kết này không thể tách rời nhau. Ở bề mặt ngôn ngữ đoạn văn trên có vẻ liên kết, nhưng thực ra các câu không thống nhất trong một nội dung chủ đề.

Câu 3 (trang 19 sgk Văn 7 Tập 1): Điền từ thích hợp

Bà ơi! …hình bóng của bà…bà trồng cây, cháu chạy…Bà bảo khi nào…bà …cháu…Thế là bà ôm cháu vào lòng, hôn cháu…

Câu 4 (trang 19 sgk Văn 7 Tập 1):

Về mặt nội dung và hình thức hai câu này có vẻ rời rạc không có sự liên kết, câu một nói về mẹ, câu hai nói về con.

Xem thêm:  Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới năm 2021

Nhưng ở câu thứ ba, “Mẹ sẽ đưa con đến trường”, cả hai từ mẹ và con đã liên kết hai câu trên thành một câu thống nhất, vì vậy chúng vẫn được đặt cạnh nhau trong văn bản.

Câu 5 (trang 19 sgk Văn 7 Tập 1):

Câu chuyện cho ta thấy, nếu các đốt tre tựa như các câu văn nếu chúng dù có đẹp có hay tới đâu mà bị tách rời nhau không thành hệ thống thì chúng chẳng bao giờ có ý nghĩa và giá trị. Trăm đốt tre phải nhờ phép màu của bụt mới trở thành cây tre, các câu văn cần có sự thống nhất và chặt chữ về hình thức và nội dung thì mới làm cho người đọc dễ nghe, dễ hiểu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu