Tóm tắt: Sơn Tinh, Thủy Tinh ngắn nhất


Tóm tắt: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Xem thêm Soạn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vì thế vua Hùng muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng. Nghe thấy thế, có hai vị thần tài giỏi ngang nhau đã đến để xin được làm rể vua Hùng. Một người là Sơn Tinh – chúa vùng non cao. Một người là Thuỷ Tinh – chúa vùng nước thẳm. Thấy vậy, vua Hùng bèn đặt ra điều kiện:”Ngày mai ai mang lễ vật gồm: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi đến trước thi ta sẽ gả con gái cho”. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến truớc, được vua gả Mị Nương cho làm vợ. Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được vợ, giận vô cùng, bèn đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa gọi gió, dâng nước sông lên cuồn cuộn làm cho thành Phong Châu ngập chìm trong biển nuớc. Nhưng điều đó không làm Sơn Tinh cảm thấy nao núng. Thần dùng phép bốc từng quả đồi, rời tùng dãy núi, đắp thành dựng luỹ để ngăn chặn dòng lũ. Hai bên giao đấu với nhau kịch liệt. Cuối cùng, Thuỷ Tinh đuối sức phải chịu thua. Từ đó, hàng năm Thủy Tinh vẫn làm mưa gió, bão lụt, dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng mang thất bại trở về.

Xem thêm:  Viết đoạn văn giải thích tác dụng của mũ bảo hiểm năm 2021

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu