Soạn bài Luyện nói kể chuyện ngắn nhất


Soạn bài Luyện nói kể chuyện

Giới thiệu một người bạn mà em yêu quý

Lập dàn ý:

– Mở bài: Lời chào và lí do em yêu quý bạn đấy.

– Thân bài:

      + Tên, tuổi của bạn mà em yêu quý.

      + Gia đình bạn ấy gồm những ai.

      + Em và bạn đấy quen nhau trong trường hợp nào.

      + Sở thích của bạn đấy là gì?

– Kết bài: Tình cảm của em đối với bạn đấy.

Kể về một ngày hoạt động của mình

Lập dàn ý:

– Mở bài: giới thiệu cụ thể tên, tuổi của bản thân.

– Thân bài:

      + Kể về những công việc mà mình thường làm trong một ngày (sáng, trưa, chiều tối).

– Kết bài: Nêu cảm nhận của bản thân về những việc mà mình đã làm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
Xem thêm:  Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh năm 2021