Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn nhất


Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

I. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.

1. Tìm cụm danh từ:

những tình cảm ta không có và những tình cảm ta sẵn có.

2.Phân tích cấu tạo

Phụ ngữ trước Trung tâm Phụ ngữ sau
những tình cảm ta không có
những tình cảm ta sẵn có

Có thể xem hai phụ ngữ ta không có và ta sẵn có là những cụm chủ – vị. Nòng cốt của câu (chủ ngữ Văn chương và vị ngữ gây cho ta…) được mở rộng bằng hai cụm danh từ, trong đó có những cụm chủ – vị tham gia cấu tạo cụm danh từ.

II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ.

a) Chị Ba / đến …

      C             V → Cụm C-V làm C

b)… tinh thần / rất hăng hái

      C            V → Cụm C-V làm V

c)… trời / sinh ra lá sen để bao bọc cốm, cũng như

      C             V

trời/ sinh cốm nằm ủ trong lá sen

Xem thêm:  Nghị luận về hút thuốc có hại năm 2022

      C             V → Cụm C-V làm bổ ngữ cho động từ “nói”

d) Cách mạng tháng Tám / thành công

      C                                V → Cụm C-V làm định ngữ cho “từ ngày”

III. Luyện tập

Tìm cụm C – V làm thành phần câu (cụm từ). Gọi tên

a)…(chỉ riêng) những người chuyên môn / mới định được

                  C                              V

→ Cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm danh từ (định ngữ)

b)…khuôn mặt / đầy đặn

      C                  V

→ Cụm C-V làm V

c) (Khi) các cô gái / vòng đỗ gánh

            C                   V

→ Cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm dang từ (định ngữ)

… (thấy hiện ra trong) từng lá cốm, / sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may chút bụi nào

            C                                           V

→ Cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm động từ (bổ ngữ)

d)… một bàn tay / đập vào vai… hắn / giật mình

      C                  V                  C            V

→ Cụm C-V làm chủ ngữ; làm phụ ngữ trong cụm động từ (bổ ngữ)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu