• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ nhập dữ liệu cho CSDL toàn ngành Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ nhập dữ liệu cho CSDL toàn ngành Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1469/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 07/6/2018
Ngày ban ký: 07/6/2018
Loại văn bản: Văn bản
Người ký:
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ nhập dữ liệu cho CSDL toàn ngành Giáo dục và Đào tạo
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1469_taphuancsdlnganh.pdfVăn bản khác