• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
Tổng số có: 10 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2186/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn công tác coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành Nghề phổ thông bậc THPT năm học 2017-2018

 • cv2186_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/8/2018
2161/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

 • cv_2161_huongdanvattu.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 09/8/2018
2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Dời ngày thi nghề phổ thông bậc THCS khóa thi ngày 16/8/2018

 • cv_2172_doingaythinghethcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/8/2018
2109/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên giảng dạy Tin học

 • cv2109_taphuanboiduonggvtinhoc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/8/2018
2102/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Cộng điểm khuyến khích cho học sinh có giấy chứng nhận nghề phổ thông trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020

 • cv2102_congdiemnghe.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/8/2018
2088/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS về kết quả kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

 • cv2088_taphuanchuyenmonthcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 01/8/2018
1976/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Đăng ký triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019

 • dangkymohinhtruonghocmoi.pdf
 • maudangky.xlsx
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 26/7/2018
1937/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Thông báo ngày thi Nghề phổ thông cấp THCS năm học 2017–2018

 • cv1937_thongbaongaythinghephothong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
1934/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Rà soát báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2015-2020

 • cv_1934_rasoattruongchuanquocgia.pdf
 • maubaocaorasoat.doc
 • maubienbanrasoat.rar
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
959/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018

 • cv954_boiduongthuongxuyen.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 24/4/2018