• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì kho học liệu số dùng chung phục vụ dạy học

Tiêu đề: Kế hoạch xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì kho học liệu số dùng chung phục vụ dạy học
Số/Ký hiệu: 227/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 17/4/2018
Ngày ban ký: 17/4/2018
Loại văn bản: Văn bản
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 227_kh_bgddt.pdf