Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13221154
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 482

(11:12 - 29/03/2010) Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009 - 2010


Sở GD&ĐT hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở trong năm học 2009 - 2010 như sau:

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh 

Công tác tổ chức xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở thực hiện theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Sở GD&ĐT hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở trong năm  học 2009 - 2010 như sau:

I / NGUYÊN TẮC CHUNG:

-         Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, theo dõi các trường THCS thực hiện xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở thực hiện đúng theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006.

-         Các phòng Giáo dục và Đào tạo cần kiểm tra đôn đốc các trường THCS thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình các môn học; nghiêm túc trong việc tổ chức thi, chấm thi học kỳ và tổng kết năm học; kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, khách quan làm cơ sở xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10. Tuyệt đối không để hiện tượng nâng điểm, cấy điểm để thay đổi kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh.

-         Tổ chức hướng dẫn cho học sinh lớp 9 về chọn ban, chọn trường tùy theo khả năng của mình, tránh cho các em tình trạng chọn ban, chọn trường theo phong trào.

-         Những học sinh năm học trước chưa tốt nghiệp nay có nguyện vọng xét tuyển tốt nghiệp THCS, nhà trường căn cứ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phụ huynh học sinh, số học sinh này lập danh sách riêng.

II / TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.       Các công việc chính:

-         Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông báo cho phụ huynh, học sinh các thông tin trong quy chế có liên quan đến học sinh.

-         Thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp. Chuẩn bị hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp của học sinh.

-         Cấp phiếu rèn luyện kết quả học tập 4 năm bậc THCS cho học sinh.

-         Thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp, thủ tục công nhận tốt nghiệp.

-         Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

-         Duyệt tốt nghiệp THCS tại Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

2.       Lịch làm việc:

-         Từ ngày 01/05/2010 - 08/05/2010: các trường THCS tiếp nhận đơn đăng ký (theo mẫu 1) và hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của học sinh chưa tốt nghiệp THCS năm trước, hướng dẫn học sinh nộp các giấy tờ thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có), chuẩn bị hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh (theo quy chế của Bộ GD&ĐT).

-         Ngày 12/05/2010: các trường THCS cấp Phiếu kết quả rèn luyện học tập 4 năm bậc THCS (do Hiệu trưởng ký) cho học sinh (theo mẫu 2, mẫu mới có thêm kết quả điểm các môn năm học lớp 9) để học sinh có hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10.

-         Từ ngày 26/05/2010 - 28/05/2010: thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp THCS ở từng hội đồng.

-         Từ ngày 31/05/2010 - 03/06/2010: cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (do Hiệu trưởng ký) cho học sinh (theo mẫu 3) để học sinh bổ sung hồ sơ tuyển sinh vào 10.

-         Từ ngày 08/06/2009 - 12/06/2009: duyệt tốt nghiệp THCS tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.       Lịch duyệt tốt nghiệp THCS tại Sở Giáo dục và Đào tạo:

-         Ngày 16/06/2010: Tân Phú, Định Quán, Long Thành.

-         Ngày 17/06/2010: Biên Hòa, Trãng Bom.

-         Ngày 18/06/2010: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Long Khánh.

-         Ngày 19/06/2010: Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ.

4.       Hồ sơ duyệt tốt nghiệp THCS:

-         Kết quả xét công nhận Tốt nghiệp THCS (theo mẫu 4).

-         Danh sách học sinh được công nhận Tốt nghiệp THCS (theo mẫu 5,6).

-         Bảng thống kê tỉ lệ tốt nghiệp THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu 7). 

-         Đĩa dữ liệu lưu trữ các danh sách trên (ghi bằng đĩa CD-R).

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2009 – 2010. Trên cơ sở qui chế của Bộ GD&ĐT và  hướng dẫn của Sở GD&ĐT  các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nào chưa rõ, xin ý kiến chỉ đạo của Sở (hoặc liên hệ trực tiếp Đ/c Phan Đức Kỷ - Phòng GDTrH điện thoại 0613.843290 – 0983.272621, các biểu mẫu được Download trên địa chỉ Website: gdtrhdongnai.edu.vn).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

                                                                                                                                                 Nguyễn Thiệp