Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220831
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 159

(02:29 - 25/01/2010) Triệu tập hội thảo về công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2010-2011


Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về tổ chức công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT phải nghiêm túc, chặt chẽ, giảm áp lực, ổn định, tránh thay đổi nhiều gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh;

Kính gửi:

 

- Các ông (bà) Chánh văn phòng, Chánh thanh tra; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Khảo thí và KĐCL Sở GDĐT Đồng Nai;

- Các ông (bà) Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

- Các ông (bà) Hiệu trưởng trường THPT Công lập trong tỉnh.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về tổ chức công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT phải nghiêm túc, chặt chẽ, giảm áp lực, ổn định, tránh thay đổi nhiều gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh;

Để rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT các năm học trước;

Nghiên cứu các văn bản đề nghị của một số địa phương, các góp ý của các Ban ngành, các cấp quản lý giáo dục và của học sinh, phụ huynh, xã hội;

Sở GDĐT Đồng Nai tổ chức hội thảo về công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2010-2011.

                1. Thành phần:

- Các ông (bà) Chánh văn phòng, Chánh thanh tra; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Khảo thí và KĐCL Sở GDĐT Đồng Nai;

- Các ông (bà) Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

- Các ông (bà) Hiệu trưởng trường THPT Công lập trong tỉnh.  

2. Thời gian, địa điểm:

                - Khai mạc lúc 14 giờ 00, ngày 01/02/2010.

                - Hội trường A, Sở GDĐT Đồng Nai.

3. Yêu cầu: Các đại biểu tham dự Hội thảo vào email của đơn vị mình hoặc vào  website:gdtrhdongnai.edu.vn để tải xuống và đọc trước Dự thảo Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2010-2011 ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

Lê Minh Hoàng