Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224078
Hôm qua: 965
Hôm nay: 128

(03:03 - 25/04/2012) Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường THCS Ngô Sĩ Liên - Xuân Lộc, THPT Long Phước, THCS Long Tân - Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia.


Nay thành lập đoàn kiểm tra, xét đề nghị công nhận trường THCS Ngô Sĩ Liên - Xuân Lộc, THPT Long Phước, THCS Long Tân - Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận

trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020)

––––––––­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ quy chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 8775/UBND-VX ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai về việc uỷ quyền thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020);

 

QD 305_Ngô Sĩ Liên_Xuân Lộc

QD 306_THPT Long Phước

QD 307_Long Tân_Nhơn Trạch