Vẽ sơ đồ khối hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức | Myphamthucuc.vn

1.Hệ thống làm mát bằng nước

a, Cấu tạo

b, Nguyên lý làm việc

* Sơ đồ khối hệ thống làm mát loại tuần hoàn cưỡng bức

Vẽ sơ đồ khối hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức (ảnh 2)

* Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) nhỏ hơn nhiệt độ quy định

– Van hằng nhiệt đóng đường ống không cho NLM về két nước (5), mở hoàn toàn đường ống nước (8) cho NLM về trước bơm nước.

– Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

* Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) bằng nhiệt độ quy định

– Van hằng nhiệt mở một phần đường ống cho NLM về két nước (5) để làm mát nước và mở một phần đường ống nước (8) cho NLM về trước bơm nước.

– Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

* Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) lớn hơn nhiệt độ quy định

– Van hằng nhiệt mở hoàn toàn đường ống cho NLM về két nước (5) đến két làm mát để làm mát nước, đóng đường ống nước (8) không cho NLM về trước bơm nước.

– Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Lý thuyết Sinh 9: Bài 13. Di truyền liên kết | Soạn Sinh 9 | Myphamthucuc.vn