Vẽ sơ đồ đại não nhìn từ bên ngoài và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài. | Myphamthucuc.vn

Bài 47: Đại não

Bài 1 (trang 150 sgk Sinh 8)

Vẽ sơ đồ đại não nhìn từ bên ngoài và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài.

Lời giải:

Hình dạng cấu tạo ngoài:

– Đại não là phần não phát triển nhất , che lấp cả phần não trung gian và não giữa

– Bề mặt của đại não có rất nhiều rãnh và khe tạo nên các nếp gấp làm tăng diện tích bề mặt vỏ não (đó là nơi chứa thân nơron lên tới 2300 – 2500 cm2). Hơn 2/3 diện tích bề mặt của não nằm trong các rãnh và khe.

– Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thùy.

+ Rãnh liên bán cầu chia não thành 2 nửa: bán cầu não trái và bán cầu não phải

+ Rãnh đỉnh ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh

+ Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán, thùy đỉnh với thùy thái dương.

– Trong các thùy, các khe tạo thành các hồi hay khúc cuộn não

Xem toàn bộ Soạn Sinh 8: Bài 47. Đại não

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Đề thi Học kì 2 Công nghệ 9 có đáp án - Đề 9 | Myphamthucuc.vn