Truyền thuyết thường liên quan đến sự thật lịch sử. Theo em, truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử nào? | Myphamthucuc.vn

Soạn bài: Thánh Gióng (soạn 3 cách)

Câu 4 (trang 23 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Truyền thuyết thường liên quan đến sự thật lịch sử. Theo em, truyện Thánh Gióng liên qua đến sự thật lịch sử nào?

Soạn cách 1

Truyện Thánh Gióng liên quan tới sự kiện lịch sử:

– Thời kỳ nghìn Bắc thuộc, chúng đô hộ nước ta, cướp, giết, bóc lột dân tộc, vì vậy nhân dân căm thù đứng lên đấu tranh chống giặc để bảo vệ đất nước.

– Nhân dân ta luôn tạo ra bước đột phá trong việc chế tạo vũ khí đánh giặc

– Đề cao sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng để tiêu diệt giặc thù, bên cạnh đó còn tăng cường gia cố thêm sức mạnh dân tộc.

Soạn cách 2

Truyện Thánh Gióng liên quan tới sự kiện lịch sử:

– Thời Hùng Vương, thường xuyên phải chống giặc phương Bắc để bảo vệ đất nước.

– Nhân dân ta luôn tạo ra được những đột phá trong việc chế tạo vũ khí tân tiến chống giặc

– Thể hiện sự ý thức về việc tạo ra sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng để tiêu giệt giặc thù.

Soạn cách 3

Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử:

     + Thời đại Hùng Vương ta đã phải chống lại sự xâm lược của giặc phương Bắc.

Xem thêm:  Chất nào sau đây làm mềm nước cứng tạm thời | Myphamthucuc.vn

     + Đây cũng là thời kì mà đồ sắt thay thế cho đồ đồng.

     + Nhân dân ta vẫn luôn đoàn kết, anh dũng tao nên sức mạnh to lớn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập