Tóm tắt: Sống chết mặc bay ngắn nhất


Tóm tắt: Sống chết mặc bay

Xem thêm Soạn bài Sống chết mặc bay

      Gần một giờ đêm, khúc đê tại làng X, phủ X có nguy cơ núng yếu, vỡ đê. Dân trong làng ra sức tìm mọi cách để cứu đê, thế nhưng mưa vẫn trút xuống tần tã, dưới sống nước cứ ùn ùn kéo lên. Sức người khó địch nổi sức trời. Trong khi đó, tại đình kia, viên quan tri phủ lại chong đèn, ăn chơi xa đọa, đánh tổ tôm. Cuối cùng đê vỡ, trong khí quan lớn đang sung sướng với ván tổ tôm ù to thì dân chúng sống cảnh lầm thân, khắp nơi ngập lụt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính năm 2021