Tóm tắt: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) ngắn nhất


Tóm tắt: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)

Xem thêm Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)

      Vũ Nương là người con gái đẹp người đẹp nết được gả cho Trương Sinh một người vô học, tính tình lại hay đa nghi.Triều đình mộ lính đi đánh giặc, Trương Sinh chàng phải đầu quân đi lính để lại mẹ già và con nhỏ cho Vũ Nương chăm sóc. Khi trở về, Trương Sinh nghe lời nói ngây thơ của con trẻ cho rằng vợ không chung thủy nên đã mắng nhiếc và đuổi nàng đi. Vũ Nương bị oan bèn gieo mình xuống bến sông Hoàng Giang tự vẫn. Vào một đêm, khi hai cha con ngồi dưới bóng đèn, đứa con chỉ vào cái bóng trên tường và nói rằng đó là người cha vẫn thường hay đến. Trương Sinh mới hiểu ra nỗi oan của vợ mình. Phan Lang và Vũ Nương gặp nhau dưới thủy cung. Khi Phan Lang trở về trần gian Vũ Nương gửi lời nhắn tới Trương Sinh lập đàn giải oan nàng sẽ trở về, Trương Sinh làm theo, Vũ Nương hiện lên nhưng không trở về trần gian được nữa.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
Xem thêm:  Nhìn về vốn văn hoá dân tộc - tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý