Tóm tắt: Bánh chưng, bánh giầy ngắn nhất


Tóm tắt: Bánh chưng, bánh giầy

Xem thêm Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy

Khi nhà vua về già, ngài đã đưa ra quyết định truyền ngôi cho các con. Hùng Vương đưa ra điều kiện để chọn người kế ngôi trong số hai mươi người con trai của mình là: Không nhất thiết là con trưởng, ai làm vừa ý vua trong lễ Tiên vương sẽ được truyền ngôi. Sau khi nhận lệnh này, các Lang đua nhau đi tìm những nguyên liệu quý để làm lễ thật hậu, thật ngon với mong muốn làm vừa lòng cha. Tuy nhiên, có chàng Lang Liêu – người con thứ mười tám mồ côi mẹ, chỉ chăm lo đồng áng, chàng lo lắng vô cùng vì không biết lấy gì làm lễ vật. Một đêm, chàng nằm mộng được thần chỉ bảo làm một loại bánh hình vuông tượng đất – bánh chưng, một bánh hình tròn tượng trời – bánh giầy làm lễ vật. Tỉnh dậy, chàng liền bắt tay vào làm luôn. Vua cha rất vừa ý và chọn hai thứ bánh ấy tế Trời, Đất, Tiên vương và truyền ngôi cho Lang Liêu. Kể từ đó, bánh chưng, bánh giầy trở thành một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết người Việt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
Xem thêm:  Soạn bài Thực hành đọc: Những người bạn trang 34 Ngữ văn lớp 6