Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam | Myphamthucuc.vn

Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

A.  Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

B.  Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C.  Đông Dương Cộng sản đảng

D.  An Nam Cộng sản đảng

Đáp án đúng là C. Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là Đông dương Cộng sản đảng.

Cùng Top lời giải tìm hiểu quá trình hình thành tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Tóm tắt quá trình hình thành tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

–  Năm 1929, với sự phát triển của phong trào công nhân, nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có sự phân hóa

+ Tháng 6-1929, các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận của Đảng.

+ Tháng 8-1929, cán bộ lãnh đao tiến tiến trong Tổng bộ và Kì bộ của Việt Nam Cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng, lấy tờ báo Đỏ làm cơ quan ngôn luận của đảng.

–  Tháng 9-1929, những người giác ngộ trong Đảng Tân Việt tuyên bố Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức được thành lập.

Cơ sở cho sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng

Trong những năm 1928-1929, phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam dâng lên mạnh mẽ và có ý thức chính trị vô sản rõ rệt. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, những người tiên tiến trong Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ thấy cần thiết phải có một đảng thật sự của giai cấp công nhân, một Đảng Cộng sản, mới có đủ khả năng để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam tiến lên.

Xem thêm:  Tóm tắt bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình | Myphamthucuc.vn
Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội -Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (tháng 3/1929)

Tháng 3/1929, những người tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ở số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 8 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân, do Trần Văn Cung làm Bí thư.

Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam (ảnh 2)
Ảnh: Đồng chí Ngô Gia Tự (1908-1935), một trong các hội viên của Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Chi bộ thảo luận và thống nhất nhận định về phong trào của giai cấp công nhân và tổ chức đảng nhằm xác lập dần dần quyền lãnh đạo thật sự của giai cấp vô sản Việt Nam, một nhân tố quyết định thành công triệt để của cách mạng. Chi bộ khẳng định việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản sau này, xác nhận rằng vai trò của tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên trước đây là cần thiết, nhưng đến giờ không còn đủ sức lãnh đạo phong trào nữa, do đó cần giải thể và thành lập một chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra nhiệm vụ:

– Tổ chức cộng sản này phải giữ bí mật để phát triển thêm những đồng chí cộng sản, thành lập các tổ và các chi bộ khác ở tỉnh; trong Đại hội Việt Nam cách mạng thanh niên sắp tới, sẽ vận động các đại biểu tán thành chủ trương tổ chức Đảng Cộng sản.

Xem thêm:  Kết bài Người lái đò sông Đà học sinh giỏi nâng cao | Myphamthucuc.vn

– Vận động các đại biểu địa phương bầu trong số những người trong tổ chức cộng sản đầu tiên làm đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

– Nắm chắc Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ, hướng họ vô sản hoá để phát triển tổ chức công hội, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và lãnh đạo các cuộc đấu tranh.

Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam (ảnh 3)
Ảnh: Đồng chí Trần Văn Cung (1906-1977), Bí thư chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Ngày 28 – 3 – 1929, Đại hội Kỳ bộ Bắc Kỳ dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã nhất trí chủ trương thành lập Đảng Cộng sản.

Sự kiện chi bộ cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ tháng 3/1929 là một thắng lợi đầu tiên về mặt tổ chức của xu hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đang mạnh mẽ vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng. Nó là cơ sở cho sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng sau này.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập