Tiếng Anh lớp 6: Unit 5. Skills 1 | Myphamthucuc.vn

Unit 5: Natural wonders of the world

SKILLS 1 (Trả lời câu hỏi phần 1-7 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6 mới)

READING

1. Before you read, look at the pictures below and make predictions about the text. Then read and check your ideas. (Trước khi đọc, hãy nhìn vào bức hình bên dưới và dự đoán về bài đọc. Sau đó đọc và kiểm tra ý của em.)

Hướng dẫn dịch:

1. Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh. Nó có nhiều đảo và hang động. Đảo được đặt tên theo những vật quanh chúng ta! Trong vịnh, bạn có thể thấy hòn đảo Gà trống Gà mái (hòn Trống Mái), thậm chí là đảo Đầu người. Bạn phải di thuyền quanh đảo – đặc biệt cần thiết! Tuần Châu là đảo lớn nhất ở Vịnh Hạ Long, ở đó bạn có thể ăn nhiều loại hải sản Việt Nam rất ngon. Ban có thể xem múa truyền thống. Bạn có thể tham gia vào những hoạt động thú vị. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của Việt Nam.

2. Huế là thành phố cổ nhất ở miền Trung Việt Nam. Nó gần Đà Nẵng, nhưng thú vị hơn Đà Nẵng. Nó còn có con sông nổi tiếng nhất miền Trung Việt – sông Hương. Bạn nên đi một chuyến tàu trên sông Hương và bạn phải thăm Hoàng Thành. Ớ đó bạn có thể thấy những bảo tàng, phòng triển lãm, đền chùa. Đó là điểm thu hút lớn nhất của Huế. Nhưng nhiều người đến đây chỉ vì ẩm thực — thức ăn thực sự ngon. Trời hay mưa ở Huế, vì thế hãy nhớ mang theo dù!

SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN – ĐOÁN TỪ TRONG NGỮ CẢNH

Xem thêm:  Tác giả - Tác phẩm: Phong cách Hồ Chí Minh | Myphamthucuc.vn

– Trước khi em tra một từ trong từ điển,hãy cố gắng đoán nghĩa của nó trong ngữ cảnh

– Nhìn toàn bộ câu. Nhìn vào cả câu trước câu sau.

– Nhìn vào hình ảnh hay bất kì thông tin nào có thể giúp em đoán nghĩa

1. Where is the passage from? – Maybe from a travel guide book.

2. What is it about? – About travel places in Vietnam.

3. What do you know about the subject? – It’s about two famous landscapes in the North and the Central of Vietnam, Ha Long Bay and Hue city.

2. Find these words in the passages in 1, then check their meaning. (Tìm những từ này trong đoạn văn ở phần 1. Sau đó kiểm tra nghĩa của chúng)

essential (a) absolutely necessary (cần thiết, cốt yếu)

activities (n) state of being active; action (những hoạt động)

attraction (n) attractive quality (điểm thu hút)

cuisine (n) style of cooking (ẩm thực)

3. Read the following sentences. Then tick (√) true (T) or false (F). (Đọc những câu sau. Sau đó đánh dấu chọn (√) đúng (T) hay sai (F).)

1. In Ha Long Bay, some of the islands look like people or animals.

2. Boat rides around the bay are not much fun.

3. Ha Long Bay is the number one natural wonder in Viet Nam.

4. The Imperial City is an attraction in Da Nang.

5. Many people know of the Perfume River.

Lời giải:

1. (T)

2 (F)

3. (T)

4. (F)

5. (T)

4. Now answer the following questions. (Bây giờ trả lời các câu hỏi sau)

Lời giải:

1. Where is Ha Long Bay? – It’s in Quang Ninh Province.

2. What must you do in the bay? – You must take a boat ride rond the islands.

Xem thêm:  Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

3. Which part of a trip to Hue is more important – a visit to the Imperial City, or a trip on the river?

– A visit to the Imperial City is more important.

4. Why does the writer say ‘the food in Hue is really good’? – Because people travel there just for the cuisine.

5. Work in pairs. Make notes about one of the places in the brochure. Use the information in the text and your own ideas. (Làm việc theo cặp. Ghi chú về một trong những nơi ghi ở tờ bướm. Sử dụng thông tin trong phần bài đọc và ý riêng của em.)

6. Tell your partner about the place. (Kể cho bạn về nơi chốn đó)

Ha Long Bay

Hue

-it’s Quang Ning province

-it has islands and caves

-Tuan Chau is the biggest island in Ha Long Bay

-The seafood is very good

– you must take boat to go around the islands

-It’s the oldest city in Central VietNam.

-It’s also has the most famous river in Central VN.

-You should take a trip on the river

-you must visit the Imperial City.

– The famous cuisine.

7. Your friends are visiting your town. Think about what they must and mustn’t do while they are there. Role-play the conversation in groups. (Những người bạn của em sắp đến thảm thị trấn của em. Nghĩ về việc họ phải làm và không được làm trong khi họ ở đó. Đóng vai đàm thoại trong nhóm)

Lời giải:

Things they must do/bring (Điều mà họ phải mang/làm): travel on the correct side, bring the sun hat and sun glasses, visit the local pagoda, visit Na Hang dam, join Mid-Autumn Festival. . .

Things they mustn’t do/bring (Điều mà họ không được làm/mang): litter on the road ,pick flower in the public places, burn fire works,. .

Xem thêm:  Dàn ý chi tiết cảm nhận của em về đoạn trích Chiếc lược ngà ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

A: Welcome to my city! I’m so glad that you all come to see me!

B: Of course. You are our tour guide now. Let’s go!

A: Hey hey, before we start, please listen clearly what you must do and musn’t do when you’re in Tuyen Quang. First, follow my directions and remember to travel on the correct side. It’s very dangerous if you break the rules. And don’t litter on the road.

B: Rock it.

A: OK. We are going to visit the must-go-place Na Hang dam. It’s called “Ha Long Bay on land”. After that we will join the biggest festival of the year in Tuyen Quang – Mid-Autumn Festival.

B: Sound great. Let’s go!

Hướng dẫn dịch

A: Chào mừng đến với thành phố của tớ! Tớ rất vui vì các cậu đều đến  thăm tớ.

B: Đương nhiên rồi. Bây giờ cậu là hướng dẫn viên của bọn tớ đấy. Đi thôi nào.

A: Khoan khoan, trước khi chúng ta bắt đầu, các cậu hãy nghe kĩ những gì nên và không nên làm khi ở Tuyên Quang nhé. Đầu tiên là đi sau tớ và đi đúng đường. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không tuân thủ theo luật đấy. Và cũng đừng xả rác ra đường nhé.

B: Tụi tớ hiểu.

A: Được rồi. Chúng ta sẽ đi hồ thủy điện Nà Hang – một nơi cậu nhất định phải đến khi ở Tuyên Quang. Nó được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn” đó. Sau đó thì chúng mình sẽ tham gia lẽ hội lớn nhất của Tuyên Quang trong năm – Lễ Hội Trăng Rằm.

B: Tuyệt quá. Xuất phát thôi.

Xem toàn bộ Giải Tiếng Anh lớp 6 mới: Unit 5. Natural wonders of the world

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập