Theo Đacuyn đối tượng của chọn lọc tự nhiên là | Giáo dục trung học Đồng Nai

Câu hỏi: Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là:

A. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường

B. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản

C. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường

D. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

Lời giải:

Đáp án đúng: A.

Giải thích:

Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

Kiến thức mở rộng:

Khái niệm chọn lọc tự nhiên là gì?

Chọn lọc tự nhiên là gì? Chọn lọc tự nhiên là sự bảo tồn những sai dị cá thể và những biến đổi có lợi. Hay là sự đào thải những sai dị cá thể và những biến đổi có hại thì được gọi là chọn lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên có tính chất là tự phát, không có mục đích định trước. Nhưng dần đi đến kết quả làm cho các loài ngày một thích nghi với điều kiện sống.

Xem thêm:  Dàn ý chi tiết phân tích hình ảnh người phụ nữ qua bài thơ Tự tình 2 và Thương vợ (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

Nội dung của chọn lọc tự nhiên: Bao gồm hai quá trình song song. Đó là đào thải những biến dị có hại, đồng thời tích luỹ những biến bị có lợi. Và là quá trình sống sót của những sinh vật thích nghi nhất.

Cơ sở của chọn lọc tự nhiên: Được dựa trên hai đặc tính cơ bản là biến dị và di truyền. Động lực của chọn lọc tự nhiên là một quá trình đấu tranh sinh tồn theo nghĩa rộng. Kết quả là sự tồn tại của những sinh vật thích nghi với điều kiện sống.

Vai trò của chọn lọc tự nhiên: Chọn lọc tự nhiên có vai trò là nhân tố chính trong quá trình tiến hoá của các loài. Làm cho các loài biến đổi theo hướng có lợi, thích nghi với điều kiện sống của chúng.

Những hình thức của chọn lọc tự nhiên

Bên cạnh những thắc mắc về chọn lọc tự nhiên là gì thì những hình thức của chọn lọc tự nhiên cũng được nhiều người đọc quan tâm.

+ Chọn lọc ổn định

Là sự chọn lọc để bảo tồn những cá thể được mang tính trạng trung bình. Và để đào thải những cá thể mang tính trạng lệch xa với mức trung bình. Chọn lọc ổn định được diễn ra trong điều kiện sống kiên định và không thay đổi qua nhiều thế hệ.

Trong tiến hóa, thì sự kiên định những đặc điểm thích nghi cũng có ý nghĩa quan trọng không kém với sự phát sinh những đặc điểm thích nghi mới.

Xem thêm:  Phân tích 3 khổ thơ cuối bài thơ Bếp lửa (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

+ Chọn lọc vận động

Chọn lọc vận động đem đến một kết quả là các đặc điểm thích nghi cũ sẽ dần được thay thế bằng một đặc điểm thích nghi mới. Sự biến đổi được diễn ra theo hướng tăng cường lên hoặc giảm bớt đi. Chọn lọc vận động sẽ diễn ra khi hoàn cảnh sống được thay đổi theo hướng xác định.

Chọn lọc vận động sẽ có sự thay đổi mức phản ứng của tính trạng. Việc thay thế một gen hoặc tổ hợp gen bằng một gen hay tổ hợp gen khác, giúp đảm bảo sự thích nghi với điều kiện sống mới. Chọn lọc vận động nhằm giải thích quá trình hình thành những đặc điểm thích nghi mới.

+ Chọn lọc phân hóa

Chọn lọc phân hóa sẽ diễn ra khi điều kiện sống thay đổi nhiều và trở nên không đồng nhất. Hầu hết những cá thể ở mức trung bình sẽ rơi vào điều kiện bất lợi và sau đó bị đào thải.

Chọn lọc diễn ra theo một số hướng, mỗi hướng sẽ hình thành nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc. Mỗi nhóm sẽ chịu tác động của chọn lọc ổn định. Quần thể cuối cùng bị phân hóa thành nhiều dạng và không có dạng nào giữ ưu thế tuyệt đối trước các dạng khác.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập