Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ | Myphamthucuc.vn

1. Định nghĩa số hữu tỉ là gì

Khái niệm về số hữu tỉ

Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết được dưới dạng phân số (hay còn gọi là thương số). Điều này có nghĩa là một số hữu tỉ sẽ được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. 

Số hữu tỉ sẽ được viết là a/b, trong đó a và b là các số nguyên, nhưng b cần phải khác 0

Q là tập hợp các số hữu tỉ, theo đó ta có: 

Q = { a/b; a, b∈Z, b≠0}

Chúng ta có thể thực hiện cộng trừ hai số hữu tỉ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số với cùng một mẫu dương. Sau đó, sẽ áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

Đối với phép cộng số hữu tỉ sẽ mang các tính chất của phép cộng phân số: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. Mỗi số hữu tỉ đều sở hữu một số đối.

Ví dụ: 

1.5 là số hữu tỉ vì 1.5=3/2

-0.25 là một số hữu tỉ vì -0.25=-1/4

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ (ảnh 2)

Hầu hết những số ta sử dụng hàng ngày là số hữu tỉ

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ (ảnh 3)

Số π không phải là số hữu tỉ vì nó không được biểu diễn dưới dạng phân số a/b với a, b∈Z, b≠0

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ (ảnh 4)

Lưu ý: khi viết số hữu tỉ dưới dạng phân số thì mẫu số phải luôn khác 0.

Xem thêm:  Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng | Myphamthucuc.vn

2. Tính chất của số hữu tỉ

  • Tập hợp các số hữu tỉ là tập hợp đếm được
  • Đối với phép nhân số hữu tỉ sẽ có dạng: a/b * c/d = a*c/ b*d
  • Đối với phép chia số hữu tỉ sẽ có dạng: a/ b : c/d = a*d/ b*c
  • Trường hợp nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tổng số hữu tỉ và số đối của nó sẽ bằng 0.

Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách 

chọn phân số xác định nó

So sánh số hữu tỉ. Để so sánh hai số hữu tỉ x,y ta làm như sau:

– Viết x,y dưới dạng phân số cùng mẫu dương

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ (ảnh 5)

– So sánh các tử là số nguyên a và b

Nếu a> b thì x > y

Nếu a = b thì x=y

Nếu a < b thì x < y

 Chú ý:

– Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương

– Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm

– Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ (ảnh 6)

Để hiểu hơn về tính chất của số hữu tỉ, chúng ta có ví dụ cụ thể sau đây:

Với phép nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Với phép chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 có số đối là (-3/2). 

Xem thêm:  Tóm tắt bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài | Myphamthucuc.vn

Tổng hai số đối 3/2+(-3/2) =0.

3. Tính chất số hữu tỉ

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ 

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ (ảnh 7)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập