Tác giả – Tác phẩm: Nước Đại Việt ta | Myphamthucuc.vn

Nước Đại Việt ta

(Nguyễn Trãi)

I. Tác giả 

1. Tiểu sử

– Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là Ức Trai

– Quê quán: làng Nhị Khê, huyện Thường Phúc nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (cũ)

2. Sự nghiệp sáng tác

+ Ông là một nhà chính trị, nhà thơ dưới thời nhà Hồ và nhà Lê sơ Việt Nam

+ Nguyễn Trãi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và trở thành cánh tay đắc lực của Lê Lợi, có công lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc thế kỉ XV

+ Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc, ông để lại cho đời sau một di sản to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự nghiệp văn học.

+ Các tác phẩm tiêu biểu: Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập…

– Phong cách sáng tác: Thơ ông mang nhiều tư tưởng yêu nước, thể hiện những triết lí sâu sắc, tinh tế lãng mạn, sáng tạo và thanh khiết.

II. Tác phẩm

1. Xuất xứ:

– Đầu năm 1428, sau khi quân ta đại thắng, Nguyễn Trãi đã thừa lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình Ngô đại cáo để thông cáo với toàn dân về sự kiện có ý nghĩa trọng đại này.

Xem thêm:  Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ | Myphamthucuc.vn

2. Thể loại:

Cáo

3. Bố cục

– Chia làm 3 phần:

+ Phần 1: Hai câu đầu: Tư tưởng nhân nghĩa

+ Phần 2: Tám câu tiếp theo: Chân lí về sự tồn tại độc lập của đất nước

+ Phần 3: Sáu câu cuối: Minh chứng cho sức mạnh nhân nghĩa của dân tộc

4. Giá trị nội dung

– Đoạn trích Nước Đại Việt ta có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập: Nước ta là đất nước có nền văn hiến, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử…bất kì hành động xâm lước trái đạo lí nào của kẻ thù đều sẽ phải chịu một kết cục thất bại

5. Đặc sắc nghệ thuật

– Áng văn chính luận với lập luận chặt chẽ

– Chứng cứ hùng hồn giàu sưc thuyết phục

– Lời thơ đanh thép thể hiện ý chí của dân tộc

– Lời văn biền ngẫu nhịp nhàng

6. Sơ đồ tư duy

Tác giả - Tác phẩm: Nước Đại Việt ta - Toploigiai

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập