Tác giả – Tác phẩm: Lượm (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy) | Myphamthucuc.vn

Lượm

(Tố Hữu)

I. Tác giả

1. Tiểu sử

– Tố Hữu (1920-2002), tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê ở tỉnh Thừa Thiên – Huế.

2. Sự nghệp sáng tác

– Ông vừa là nhà cách mạng vừa là nhà thơ lớn của thơ hiện đại Việt Nam

– Năm 1996, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

II. Tác phẩm

1. Hoàn cảnh ra đời

Bài “Lượm” được Tố Hữu sáng tác năm 1949, trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

2. Bố cục (3 phần)

– Phần 1 (5 khổ thơ đầu): Cuộc gặp gỡ của hai chú cháu

– Phần 2 (7 khổ thơ tiếp theo): Sự hi sinh anh dũng của Lượm

– Phần 3 (còn lại): Hình ảnh Lượm sống mãi cùng với đất nước

3. Giá trị nội dung

Bài thơ khắc họa hình ảnh chú bé liên lạc Lượm hồn nhiên, vui tươi, hăng hái, dũng cảm. Lượm đã hi sinh nhưng hình ảnh của em còn mãi với quê hương, đất nước và trong lòng mọi người

4. Đặc sắc nghệ thuật

– Thể thơ bốn chữ

– Sử dụng từ láy có giá trị gợi hình và giàu âm điệu

– Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật

– Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt: miêu tảm, tự sự, biểu cảm.

Xem thêm:  Soạn Anh 10: Unit 13. Listening | Giải Anh 10 | Myphamthucuc.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập