Soạn Sinh 9: Bài 6. Thực hành . Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại | Giải Sinh 9 | Myphamthucuc.vn

Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Bài thu hoạch

Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại


Nhận xét:

– Tỉ lệ xuất hiện mặt ngửa: mặt sấp khi gieo đồng kim loại là xấp xỉ 1:1.

– Khi số lần gieo đồng kim loại càng nhiều thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:1.

– Khi cơ thể lai F có kiểu gen Aa giảm phân cho hai loại giao tử mang gen A và a với xác suất ngang nhau.

– Công thức tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/2 hay 1A : 1a

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

Soạn Sinh 9: Bài 6. Thực hành . Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại | Giải Sinh 9 - TopLoigiai

Nhận xét:

– Khi gieo 2 đồng kim loại sẽ xuất hiện với tỉ lệ xấp xỉ 1:2:1

– Khi số lần gieo đồng kim loại càng lớn thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:2:1 hoặc 1/4 : 1/2 : 1/4

– Giải thích theo công thức tính sác xuất:

Soạn Sinh 9: Bài 6. Thực hành . Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại | Giải Sinh 9 - TopLoigiai

– Tỉ lệ kiểu hình ở F2 được xác định bởi sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái có tỉ lệ ngang nhau.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Sinh 9

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Đóng vai Mị Châu kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy | Myphamthucuc.vn