Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3 ngắn nhất


Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3

1. Em đã chọn những chi tiết sau để miêu tả người thân như: ngoại hình, tính cách, hành động,… Các chi tiết đó gắn liền với nhưng hoàn cảnh cụ thể nên nó có tính biểu cảm.

2. Tự sự và miêu tả kết hợp với nhau sẽ làm bài văn có tính hoàn chỉnh hơn, nếu miêu tả không sẽ làm bài viết lan man cảm xúc mà khồn có sự kiện, ngược lại nguyên tự sự lại làm bài khô khan.

3. Các đoạn MB và KB có phù hợp với yêu cầu của đề bài.

4. Em đã sử dụng BPTT: Ẩn dụ, so sánh, nhân hóa.

5. Sửa lỗi chính tả, từ vựng, ngữ pháp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
Xem thêm:  Soạn bài Tức cảnh Pác Bó ngắn nhất