Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) ngắn nhất


Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

Luyện tập

Bài 1 (SGK/20)

a. Nghĩa SV: Biểu hiện đặc điểm nắng ở hai miền, biểu hiện quan hệ giữa hai miền

– Nghĩa tình thái: phỏng đoán với độ tin cậy cao, tình cảm thân mật

b. Nghĩa SV: Biểu hiện sự tồn tại và đặc điểm của tấm ảnh

Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc với độ tin cậy cao

c. Nghĩa SV: Biểu hiện đặc điểm của cái gông

– Nghĩa tình thái: khẳng định về tội của những người tử tù

d. Nghĩa SV: Biểu hiện đặc điểm của Chí Phèo

Nghĩa tình thái: Đánh giá về mức độ mạnh, yếu của nhân vật

Bài 2 (SGK/20)

a. Nói của đáng tội ; lắm

b. Có thể

c. Những

d. Kia mà

Bài 3 (SGK/20)

a – hình như

b – dễ

c – tận

Bài 4 (SGK/20)

– Chưa biết chừng nó sẽ đi học lại đó!

– Bài thi này tôi chỉ được 5 điểm là cùng

– Ít ra mày phải nghe tao nói hết đã chứ!

– Nghe nói nhà Lan ở xa đây lắm!

– Chả lẽ nó lại yêu cái thằng “khố rách áo ôm” ấy!

– Hóa ra bao lâu nay chị luôn lừa dối tôi

– Sự thật là tôi luôn thầm thương nhỏ bàn bên

– Nó có tận 5 bộ đồ đen cơ mà.

– Tao thích ăn cá lắm, đặc biệt là cá trắm ấy

– Đấ mà, tao nói có bao giờ sai.

Xem thêm:  Soạn bài Thao tác lập luận so sánh ngắn nhất

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu