Soạn bài Luật thơ ngắn nhất


Soạn bài Luật thơ

Luyện tập

a.

– Cách gieo vần: gieo vần lưng: nguyệt, mịt

– Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4. Trống Tràng thành / lung lay bóng nguyệt Khói Cam Tuyền / mờ mịt thức mây.

– Hài thanh: cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc. Ở đây là thanh bằng:

Trống Tràng thành (B)

Khói Cam Tuyền (B)

b.

– Cách gieo vần: 1 vần, vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.

– Ngắt nhịp: Nhịp 3 – 4

– Hài thanh: theo mô hình sau:

      + Dòng 1: T-B-T

      + Dòng 2: B-T-B

      + Dòng 3 : B-T-B

      + Dòng 4 : T-B-T

⇒ Tiếng thứ 2, thứ 4, thứ 6.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
Xem thêm:  Thuyết minh về món phở năm 2021