Soạn Anh 9: Unit 3. Write | Myphamthucuc.vn

Unit 3. A Trip to the Countryside – Một chuyến về quê

6. WRITE (Trả lời câu hỏi trang 26-27 SGK Tiếng anh 9)

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this. / (Nhìn vào các hình và thông tin được cho. Sau đó viết lại đoạn văn có tựa “ Cuộc dã ngoại ở miền quê”. Bắt đầu như thế này:)

It was a beautiful day…

beautiful day / my friends and I / go / picnic.

take / bus / countryside / walk / 20 minutes / picnic site / river.

Soạn Anh 9: Unit 3. Write | Giải Tiếng Anh 9 hay nhất

put down / blankets / lay out / food.

Soạn Anh 9: Unit 3. Write | Giải Tiếng Anh 9 hay nhất

After meal / play / games / “What song is it?” / blind man’s buff.

Late / afternoon / go fishing.

we / enjoy / picnic.

Soạn Anh 9: Unit 3. Write | Giải Tiếng Anh 9 hay nhất

when / look at / time / it / nearly 6.30 pm / hurriedly gather / things / run / bus stop.

Soạn Anh 9: Unit 3. Write | Giải Tiếng Anh 9 hay nhất

we / lucky / catch / last bus / and / we / arrive / home / very late / evening.

Lời giải:

1. It was such a beautiful day. All my class decided to go for a picnic to a countryside village. We took a bus to the countryside. We walked about 20 minutes to the picnic site by the river. It was a beautiful site with a lot of trees, and the river is so fresh and nice.

2. We put down the blanket on the ground and laid out the food on it. We had candies, cakes and soft drinks

3. After the meal, we played games and sang the song “What song is it?” and played the “blind man’s buff”. Later in the afternoon, we went fishing in the river. We enjoyed the picnic very much. And we didn’t forget to clean the picnic site to protect the environment.

Xem thêm:  Lý thuyết Tin học 9: Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động | Myphamthucuc.vn

4. When we looked at the time, it was nearly 6.30 p.m. We hurriedly gathered things and ran to the bus stop.

5. We were lucky to catch the last bus, and we arrived home very late in the evening. Our parents were waiting for us. We relaxed and prepared for the tomorrow’s lessons. I would never forget about that interesting picnic to the countryside.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một ngày đẹp trời. Các bạn của tôi đã quyết định đi dã ngoại. Chúng tôi đón xe buýt đến vùng nông thôn. Chúng tôi đi bộ khoảng 20 phút đến điểm cắm trại gần bờ sông. Đó là một điểm cắm trại đẹp với rất nhiều cây và nước song thật trong sạch và đẹp

2. Chúng tôi đặt chăn xuống nền và bày thức ăn lên đó. Chúng tôi có bánh, kẹo và đồ uống nhẹ

3. Sau bữa ăn, họ chơi các trò chơi và hát ” Bài hát đó là gì?” và chơi “bịt mắt bắt dê” . Vào buổi chiều, chúng tôi đi câu cá bên dòng sông. Chúng tôi rất thích buổi dã ngoại. Và chúng tôi không quên dọn sạch khu vực cắm trại để bảo vệ môi trường

4. Khi chúng tôi xem giờ , đã gần 6:30 tối. Chúng tôi nhanh chóng thu gom các thứ và chạy đến trạm xe buýt.

5. Chúng tôi may mắn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng, và chúng tôi về đến nhà lúc tối muộn. Bố mẹ đã đang đợi chúng tôi. Chúng tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi dã ngoại thú vị tới vùng nông thôn này.

Xem thêm:  Soạn Anh 9 mới: Unit 5. Skills 1 | Giải Anh 9 sách mới | Myphamthucuc.vn

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 3. A trip to the Countryside – Một chuyến về quê

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập