Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số

Hệ thống lý thuyết Toán 11 qua Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số chi tiết nhất. Tổng hợp loạt bài hướng dẫn lập Sơ đồ tư duy Toán 11 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số ngắn nhất

2. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số chi tiết (kèm video)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 2)

Video sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số

B. Tóm tắt công thức toán 11 chương 1 đại số – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

I. Công thức lượng giác

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 3)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 4)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 5)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 6)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 7)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 8)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 9)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 10)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 11)

II. Hàm số lượng giác

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 12)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 13)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 14)

III. Phương trình lượng giác

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 15)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 16)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 17)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 18)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 19)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 20)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 21)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 22)

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 23)

C. Các dạng toán về Phương trình lượng giác và phương pháp giải

 Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

– Dùng các công thức nghiệm tương ứng với mỗi phương trình.

Dạng 2: Giải một số phương trình lượng giác đưa được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

– Dùng các công thức biến đổi để đưa về phương trình lượng giác đã cho về phương trình cơ bản như Dạng 1.

Dạng 3: Phương trình bậc nhất có một hàm số lượng giác

* Phương pháp

– Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 24)

Dạng 4: Phương trình bậc hai có một hàm số lượng giác

Xem thêm:  Lý thuyết Vật lý 11: Bài 26. Khúc xạ ánh sáng | Myphamthucuc.vn

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai đối với t, ví dụ:

+ Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

+ Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta có phương trình at2 + bt + c = 0.

* Lưu ý: Khi đặt t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải có điều kiện: -1≤t≤1

Dạng 5: Phương trình dạng: asinx + bcosx = c (a,b≠0).

* Phương pháp

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 25)

– Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 đối với t.

* Lưu ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) có nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

Dạng tổng quát của PT là: asin[f(x)] + bcos[f(x)] = c, (a≠0,b≠0).

Dạng 6: Phương trình đối xứng với sinx và cosx: a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).

* Phương pháp

Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số (ảnh 26)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập