Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em…? | Myphamthucuc.vn

Câu 5 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

Lời giải 1

– Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước, của toàn nhân loại.

– Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.

– Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện.

Lời giải 2

Trẻ em là tương lai của nhân loại là chủ nhân tương lai của thế giới ngày mai. Vì vậy chúng ta cần đặc biệt quan tâm và bảo vệ quyền của trẻ em. Trẻ em cần được học hành, chăm sóc, bảo vệ tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể phát triển một cách toàn diện. Có như vậy chúng ta mới tạo ra được một tầng lớp lao động trí thức khoa học, đưa nhân loại phát triển lên tầm cao mới

Xem thêm:  Chế biến xi rô từ quả (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập