Phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn 

Lời giải:

Giống nhau:

+ Biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là hai dạng biến thái gặp ở côn trùng.

+ Cả hai loại đều có các giai đoạn chung như trứng và trưởng thành.

+ Ngoài ra, cả hai thuật ngữ đều liên quan đến vòng đời của côn trùng.

Khác nhau:

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Ấu trùng (sâu ở côn trùng, nòng nọc ở ếch nhái) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. + Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.
Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (giai đoạn nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành.

+ Vòng đời trả qua 4 giai đoạn: bao gồm trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành

+ Kiểu phát triển này có ở đa số các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…) và lưỡng cư.

 

+Vòng đời trả qua 3 giai đoạn: bao gồm ba giai đoạn là trứng, nhộng và trưởng thành 

+ Kiểu phát triển này có ở một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián…

 

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn về biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn nhé:

Xem thêm:  [5P] Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 15 (có đáp án chi tiết) | Myphamthucuc.vn

1. Biến Thái là gì?

     Là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Sự phát triển của động vật được chia làm 2 loại: phát triển không thông qua biến thái và phát triển thông qua biến thái.

2. Biến thái không hoàn chỉnh là gì?

     Có ba giai đoạn trong biến thái không hoàn toàn được gọi là giai đoạn trứng, giai đoạn hạch và giai đoạn trưởng thành. Một con cái trưởng thành đẻ trứng khi giao phối với một con đực màu mỡ. Vỏ trứng bảo vệ và bao phủ trứng khi có điều kiện thích hợp, trứng nở. Các con non đại diện cho giai đoạn hạch của vòng đời. Các nữ thần trông giống như người lớn, nhưng kích thước nhỏ hơn và thói quen ăn uống của chúng cũng giống như người lớn. Khi các nữ thần phát triển, họ rũ bỏ xương của mình để cho phép cơ thể phát triển lớn. Thông thường, sau bốn đến tám lần lột xác, nữ thần trở thành người trưởng thành, thường có cánh. Ở giai đoạn trưởng thành, chúng không lột xác và bắt đầu lang thang tìm kiếm người khác giới để giao phối. Do đó, có cánh trong giai đoạn đó mang lại lợi ích cho họ.

     Gián, châu chấu, chuồn chuồn và bọ là một số loài côn trùng cho thấy sự biến thái không hoàn chỉnh và vòng đời của chúng chỉ có ba giai đoạn riêng biệt. Một số loài như bướm có giai đoạn hạch thủy sinh, được gọi là naiads. Chúng có mang ở bụng và trông rất khác so với người lớn.

Xem thêm:  Trong gió mùa đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không | Myphamthucuc.vn

3. Biến thái hoàn toàn là gì?

     Vòng đời của biến thái hoàn toàn có bốn giai đoạn khác nhau là giai đoạn trứng, giai đoạn ấu trùng, giai đoạn nhộng và giai đoạn trưởng thành. Trứng từ một con cái giao phối đạt đến giai đoạn ấu trùng. Thông thường, ấu trùng hoàn toàn khác với con trưởng thành về hình dạng, kích thước, thói quen ăn uống, v.v … Sâu bướm là ấu trùng của bướm và chúng hoàn toàn khác nhau, nhưng các tế bào mầm ở cả hai đều giống nhau.

     Trong giai đoạn ấu trùng, chúng là những người ăn phàm ăn và lưu trữ nhiều thức ăn bên trong chúng để sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của vòng đời. Ấu trùng tạo một cái kén xung quanh nó và ở bên trong mà không cần ăn và di chuyển. Đây là giai đoạn nhộng của chúng và con nhộng phát triển thành người lớn trong giai đoạn này.

     Cuối cùng, giai đoạn nhộng trở thành người trưởng thành sau khi hoàn thành sự phát triển và ra khỏi cái kén. Và, giai đoạn này có thể từ bốn ngày đến nhiều tháng tùy thuộc vào loài. Tuy nhiên, ếch và động vật lưỡng cư khác cũng trải qua biến thái hoàn toàn, nhưng không có giai đoạn bên trong một cái kén. Đầu tiên ếch đẻ trứng, tiếp theo là nòng nọc với mang và ếch con với phổi và đuôi, cuối cùng để trở thành một con ếch trưởng thành.

Xem thêm:  Viết đoạn văn cảm nhận khổ 2 bài Sang thu (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

     Phát triển không qua biến thái: là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.

     Phát triển qua biến thái: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí khác con trưởng thành. Ấu trùng trải qua lột xác nhiều lần biến đổi thành con trưởng thành.

     Phát triển qua biến thái hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng (sâu bướm ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.

     Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành (ví dụ: châu chấu không có cánh hoặc cánh chưa phát triển đầy đủ). Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập