Năng suất sinh học là | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Năng suất sinh học là

   A. Là tổng lượng chất tươi tích luỹ được mỗi ngày trên 1 m2 gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

   B. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

   C. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

   D. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 m2 gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Lời giải

Đáp án: B. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Định nghĩa: Năng suất sinh học là tổng sản lượng sinh chất (rễ, thân, lá, hoa, quả,…) của cây trồng trên một đợn vị diện tích và đơn vị thời gian.

Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu thêm về Quang hợp và năng suất cây trồng nhé

Quang hợp và năng suất cây trồng

Năng suất cây trồng là sản lượng sinh chất mà ta thu được từ cây trồng trên một đợn vị diện tích và đơn vị thời gian.

I. Các khái niệm cơ bản.

Năng suất kinh tế là năng suất của các phần có giá trị kinh tế cao đối với con người, đây là một phần của năng suất sinh học.

Tỷ lệ chất khô có giá trị kinh tế trên năng suất sinh học có giới hạn khác nhau tùy loài.

Xem thêm:  Tóm tắt tác phẩm Nhìn về vốn văn hóa dân tộc | Myphamthucuc.vn

Nhờ chọn lọc nhân tạo mà chọn lọc giống có tỷ lệ năng suất cao.

II. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

Quang hợp quyết định khoảng 90 – 95% năng suất cây trồng, phần còn lại là các chất dinh dưỡng khoáng.

Một số khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng

– Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

– Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Năng suất sinh học là (ảnh 2)

III. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào quá trình quang hợp. Do đó, thông qua sự điều tiết các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, người ta có thể nâng cao năng suất cây trồng.

1. Tăng diện tích lá

– Tăng diện tích lá giúp lá hấp thụ được nhiều ánh sáng, tăng cường độ quang hợp làm tăng các sản phẩm quang hợp dẫn đến tăng năng suất cây trồng.

– Có thể điều khiển diện tích lá nhờ các biện pháp nông sinh như bón phân, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng.

2. Tăng cường độ quang hợp

– Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp (lá)

Xem thêm:  Dàn ý tả cơn mưa rào mùa hạ lớp 6 | Myphamthucuc.vn

– Tăng cường độ quang hợp bằng cách thực hiện các biện pháp kĩ thuật như cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

– Trong tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng, người ta chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

3. Tăng hệ số kinh tế

– Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

– Các biện pháp nông sinh như bón phân hợp lí, ví dụ như bón đủ phân kali giúp cây vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập