Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục Toán học là | Myphamthucuc.vn

Chọn đáp án đúng nhất: Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục Toán học là: (Chọn phương án đúng nhất)

A. Nhằm xác định vị trí và ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học sinh trong quá trình phát triển của bản thân, khuyến khích và định hướng cho học sinh tiếp tục học tập để hoàn thiện, góp phần điều chỉnh chương trình và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

B. Nhằm xác định vị trí và ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học sinh trong quá trình phát triển của bản thân, phân loại học sinh và giáo viên để phục vụ công tác thi đua khen thưởng.

C. Nhằm xác định vị trí và ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học sinh trong quá trình phát triển của bản thân, lựa chọn học sinh giỏi, phát hiện học sinh yếu kém.

D. Xem xét, đánh giá năng lực của giáo viên, góp phần điều chỉnh chương trình và các hoạt động giáo dục trong nhà trường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Dàn ý phân tích giá trị nhân đạo trong Chuyện người con gái Nam Xương | Myphamthucuc.vn