Lý thuyết Vật lý 8: Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng | Myphamthucuc.vn

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

– Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào:

+ Khối lượng

+ Độ tăng nhiệt độ của vật

+ Nhiệt dung riêng của chất làm nên vật.

II – NHIỆT DUNG RIÊNG

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1C(1K)

– Ký hiệu: cc

– Đơn vị: J/kg.KJ/kg.K

III – CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

Công thức tính nhiệt lượng thu vào: Q = mcΔt = mc(t2–t1)

Trong đó:

+ m: khối lượng của vật (kg)

+ t2: nhiệt độ cuối của vật (0C)

+ t1: nhiệt độ đầu của vật (0C)

+ Δt=t2–t1: độ tăng nhiệt độ, tính ra 0C hoặc K

+ c: nhiệt dung riêng của chất làm nên vật (J/kg.K)

+ Q: nhiệt lượng thu vào của vật (J)

IV – CHÚ Ý

Ngoài J, kJ đơn vị nhiệt lượng còn được tính bằng calo, kcalo
1kcalo=1000calo; 1calo=4,2J

 Xem thêm Giải bài tập Vật lý 8: Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Xem thêm:  “Thuyền ta lái gió với buồm trăng… Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.” (Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận) ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập