Lý thuyết Tin học 9: Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử | Myphamthucuc.vn

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

1. Thư điện tử là gì?

– Khái niệm: Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các “hộp thư điện tử”.

– Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử: Chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác, có thể gửi kèm tệp….

2. Hệ thống thư điện tử

Hình 1. Quá trình chuyển thư​

Các bước gửi thư truyền thống:

+ Bước 1: Người gửi bỏ thư đã có địa chỉ chính xác của người nhận vào thùng thư

+ Bước 2: Nhân viên bưu điện tại Hà Nội tập hợp mọi thư cần gửi vào thành phố Hồ Chí Minh

+ Bước 3: Thư được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống vận chuyển của bưu điện

+ Bước 4: Nhân viên bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến tay người nhận

Lý thuyết Tin học 9: Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Chi tiết, hay nhất (ảnh 2)

Hình 2. Minh hoạ việc gửi và nhận thư điện tử​

Quá trình gửi thư điện tử:

+ Bước 1. Thư được soạn tại máy của người gửi

Xem thêm:  Chiếc thuyền ngoài xa sáng tác năm nào? (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

+ Bước 2. Thư được gửi tới máy chủ thư điện tử của người gửi

+ Bước 3. Máy chủ thư điện tử của người gửi chuyển thư đến máy chủ thư điện tử của người nhận qua mạng máy tính (Internet)

+ Bước 4. Máy chủ thư điện tử của người nhận chuyển thư vào hộp thư của người nhận

Như vậy, trong hệ thống thư điện tử:

+ Các máy chủ thư điện tử sẽ là “bưu điện”

+ Hệ thống vận chuyển của “bưu điện” chính là mạng máy tính

3. Mở tài khoản, gửi và nhận thư điện tử

a. Mở tài khoản thư điện tử

– Để gửi, nhận thư điện tử trước hết phải mở tài khoản thư điện tử. Có thể mở tài khoản thư điện tử với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí như: yahoo, google, …

– Sau khi mở tài khoản thư điện tử, người dùng sẽ được nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cấp một hộp thư điện tử trên máy chủ thư điện tử. Cùng với hộp thư, người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy cập vào hộp thư điện tử. Mỗi hộp thư được gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng:

< Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >​

Ví dụ: thelong@math.ac.vn, habuiviet@gmail.com, thanhbv@vnn.vn,… là các địa chỉ thư điện tử.

– Địa chỉ thư điện tử còn được gọi là tên hộp thư điện tử.

Xem thêm:  Lý thuyết Tin học 10: Bài 1. Tin học là một ngành khoa học | Myphamthucuc.vn

Chú ý: Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Do vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử sẽ là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.

b. Nhận và gửi thư

Các bước truy cập vào hộp thư điện tử:

+ Bước 1. Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử

+ Bước 2. Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập (tên người dùng), mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy vào nút đăng nhập)

Lý thuyết Tin học 9: Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Chi tiết, hay nhất (ảnh 3)

Hình 3. Đăng nhập hộp thư điện tử​

Chức năng chính của dịch vụ thư điện tử:

+ Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư

+ Mở và đọc nội dung của một bức thư cụ thể

+ Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người

+ Trả lời thư

+ Chuyển tiếp thư cho một người khác

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập